Další témata, kde se dozvíte více 

 Další témata, kde se dozvíte více 

 Další témata, kde se dozvíte více 

 Témata přidáváme každých 14 dní 

 Další prezentace se zde objeví 10. 3. 2024 

 Témata přidáváme každých 14 dní 

 Další prezentace se zde objeví 10. 3. 2024 

 Témata přidáváme každých 14 dní 

 Další prezentace se zde objeví 10. 3. 2024 

 
 

 Jděte do sobotní školy  Přejděte na doplňující prezentace 

 Jděte do sobotní školy  Přejděte na doplňující prezentace 

 Jděte do sobotní školy 


 Přejděte na doplňující prezentace 

 

PŘÍMLUVA

 

 

Co to znamená, že se za nás Ježíš přimlouvá?

JEŽÍŠOVA LÁSKA PROJEVENÁ NA ŽENÁCH

 

 

Jak Ježíš reagoval na potřeby ženRODINNÉ DĚDICTVÍ

 

 

Překonávání trendů našeho rodinného dědictví

PŘÍMLUVA ZA DAVIDA

 

 

Davidovy vlastnosti, díky kterým si zaslouží doporučení


VLASTNOSTI PRO EFEKTIVNÍ KŘESŤANSKOU SLUŽBU

 

 

Boží schopnosti přinášet zprávu o záchraně


MISIE APOŠTOLA PAVLA

 

 

Pavel přinesl evangelium různým lidem a v různých situacích


CÍLENÉ BOŽÍ OTÁZKY

 

 

Otázky, které Bůh klade, mají vždy svůj účel

ČLOVĚČE BŮH JE S TEBOU

 

 

Slibuje, že osvítí a zkrášlí naši cestu do nebeTVÁŘÍ V TVÁŘ KŘÍŽI

 

 

Jak se před křížem rozhodnete?

LÁSKA

 

 

Nejcennější dar dostupný všem


POZNEJ BOHA LÉPE

 

 

Něco málo o Bohu můžeme vědět skrze Jeho vlastnosti


KAŽDODENNÍ PŘEDMĚTY

 

 

Duchovní poučení z běžných předmětů


VÝCHOVA PRO VĚČNOST (4)

 

 

Základní zásady správné pedagogiky dětí

MISTR NAD MISTRY

 

 

Ježíš učil mistrovskyVÝCHOVA PRO VĚČNOST (3)

 

 

Základní zásady správné pedagogiky dětí

VÝCHOVA PRO VĚČNOST (2)

 

 

Základní zásady správné pedagogiky dětí


VÝCHOVA PRO VĚČNOST (1)

 

 

Základní zásady správné pedagogiky dětí


BOŽÍ LES

 

 

Duchovní aplikace, které získáváme ze stromů


STRÁŽCI NAŠEHO PÁNA

 

 

My jsme strážci, kteří nesou světu zvláštní poselství

CO JE MODLITBA?

 

 

Modlitba je mnohem víc, než si představujeteŽENY VÍRY

 

 

Ženy, které svěřily svou důvěru v Boha

PŘÍPRAVA K BOJI

 

 

Brnění, se kterým se stanete vítězem


HRDINOVÉ REFORMACE

 

 

Objevte postavy, které vynesly na světlo zapomenuté pravdy z Bible


PROROCTVÍ O MESIÁŠI A JEJICH NAPLNĚNÍ

 

 

Ježíš splnil podmínky, aby mohl být prohlášen za Mesiáše


ZÁKON KRÁLOVSTVÍ LÁSKY

 

 

Zásady vyjádřené v mravním zákoně

CO MÁŠ V RUCE?

 

 

Dejte k dispozici to, co denně používáteOVOCE DUCHA SVATÉHO

 

 

Učme se nacházet odlišnosti v ovocích Ducha svatého

POSELSTVÍ SEDMI CÍRKVÍM

 

 

Ježíšovo individuální poselství pro nás


HLEDEJ MĚ A BUDEŠ ŽÍT

 

 

Volání Boha prostřednictvím malých proroků


POŽEHNÁNÍ ZE SOBOTY

 

 

Posílení našeho vztahu se Stvořitelem


KDYŽ KAMENY MLUVÍ

 

 

Poučme se z poselství, které nám zanechávají kameny Bible

KÝM JE JEŽÍŠ PRO TEBE?

 

 

Ježíšovo „Já jsem“ v Janově evangeliuPOUČENÍ Z HŘEBÍKU

 

 

Podobnosti mezi hřebíkem a mým křesťanským životem

DOKONČÍME JEJICH DÍLO

 

 

Průkopníci kázali poselství o druhém příchodu, dokončíme jejich práci


MOJŽÍŠ A JOZUE

 

 

Úžasné podobnosti mezi Mojžíšem a Jozuem


JEŽÍŠOVA BLAHOSLAVENSTVÍ

 

 

Každá věta je klenotem pravdy


BIBLICKÉ PÍSNĚ

 

 

Objevte hodnotu zpěvu v různých kritických chvílích

CO DÁVÁ DUCH SVATÝ

 

 

Duch svatý učí své služebníky plnit zvláštní úkolyHODNOTA STARŠÍCH LIDÍ

 

 

I ve vysokém věku si vás Bůh váží a máte stále své poslání

KDE ŽIJÍ?

 

 

Pojďme se dozvědět více o Boží velikosti tím, že se podíváme na to, kde žijí některá zvířata


POSLOVÉ NEBES

 

 

Poslové, kteří spojují viditelný a neviditelný svět


KLÍČE K MOCI

 

 

Klíče, které otevírají dveře naděje a štěstí


SVATYNĚ

 

 

Seznamte se plánem vykoupeví prostřednictvím Svatyně

ŽENY NAPLNĚNÉ DUCHEM SVATÝM

 

 

Ženy, které byly pod vlivem Ducha svatého Božími nástrojiPLÁN VYKOUPENÍ

 

 

Jediné řešení: Ježíš

JEŽÍŠ SE STAL ČLOVĚKEM...

 

 

Co musel Ježíš udělat, když sestoupil na zem?


BŮH ZNÁ NAŠE STAROSTI

 

 

Boží zájem o nás prostřednictvím Elizeových zázraků


LIDSKÉ SMYSLY

 

 

Používejte dobře své smysly tak, abyste neztratili společenství s Bohem


CÍRKEV

 

 

Biblický popis pro lepší pochopení toho, co je církev

CHVALOZPĚV NA STVOŘITELE

 

 

1475